ALLA VÄXER MED RÄTT TRÄNING

Kultur och boxning sammanstrålar. BK Rapid har under senare år, utöver boxningen, startat ett flertal projekt för att berika ungdomars vardag. BK Rapids kulturcenter startades upp våren 2016 och har blivit kärnan i vårt arbete med stadens ungdomar.

BK RAPID KULTURCENTER

Med vårt kulturcenter vill vi ge ungdomar en chans att använda sin kreativitet på ett konstruktivt sätt. Oavsett uttryckssätt gör vi vad vi kan för att hjälpa dem genomföra sina visioner. Vi vill ge en röst åt barn och ungdomar och få dem att, på ett kreativt sätt, uttrycka sig själva och göra sig hörda.

BK Rapid vill berika barn och ungdomars liv genom att introducera dem för kultur i form av samtidskonst. Konsten kan ta uttryck i exempelvis teater, dokumentärer, bildkonst eller musik. Ungdomarna själva får bestämma innehållet för att få göra sin egen röst hörd och för att stärka självkänslan. Vi arbetar även tillsammans i grupp för att vidhålla en stark känsla av gemenskap och samhörighet.

Fritid

”Mötesplatsen” är en fritidsgård dit alla är välkomna. Vi har upplåtit ett av rummen i våra lokaler till en plats där man kan hänga med kompisar, spela spel (digitala och analoga), titta på film, göra läxor med mera. Men alla våra aktiviteter äger inte rum i vår klubblokal. Bland annat har vi haft två sommarläger på olika öar ute i Mälaren och anordnat midnattsfotboll i flera av Västerås’ bostadsområden. Vi försöker hela tiden hitta på nya aktiviteter som är roliga – och en del som man faktiskt har nytta av, till exempel att ordna matlagningskurser. Alla växer med rätt träning.