ALLA VINNER PÅ PROJEKTET CHAMP

Traditionellt har boxningen i Sverige alltid setts som fostrande och det vill vi föra vidare. Vi vill att den nya generationen i samhället ska växa upp till ansvarsfulla och hänsynsfulla människor som respekterar varandra och sina medmänniskor. Vi på BK Rapid vill vara en del av denna utveckling och har startat ett projekt; Champ, för att lyckas med detta. Vi har många duktiga och engagerade medarbetare som aktivt kommer arbeta med att nå ut till så många ungdomar som möjligt.

Champ går hand i hand med vårt kulturcenter där ungdomarna får möjlighet att göra sig hörda och växa i sig själva. Vi arbetar aktivt med frågor kring bl.a. alkohol, olika typer av missbruk och ätstörningar. Vi lyfter även viktiga samhällsfrågor så som syn på sexualitet, HBTQ och pratar om jämnställdhet mellan olika samhällsgrupper.

Vision

Vår vision med Champ är att fånga upp de ungdomar som faller genom sprickorna i samhället och hjälpa dem bort från utanförskap. Vi vill ge dem värdefulla erfarenheter som bygger upp deras självkänsla och utökar deras kontaktnät. Champ syftar till att hjälpa  de mest utsatta ungdomarna till en meningsfull tillvaro. Genom detta bidrar vi även till samhället genom att förebygga kriminalitet, extremism och vandalism.

Första steget är att få in ungdomarna i föreningsverksamheten och gemenskapen som finns inom BK Rapid. Vartefter de integreras i klubben och ett förtroende har utvecklats kommer de få erbjudandet att söka praktikplats, arbete eller utbildning med hjälp, vägledning och stöd från BK Rapid.